Jesteśmy Uczestnikami Inicjatywy

SAMORZĄD na plus to Inicjatywa, która wspiera nas w zarządzaniu finansami poprzez:
skuteczne odzyskiwanie zobowiązań od dłużników
etyczne prowadzenie windykacji należności
efektywne promowanie bezpieczeństwa finansowego i rzetelności płatniczej

CO TO OZNACZA?

samorząd na plus
DLA MIESZKAŃCÓW
dodatkowe pieniądze na nowe inwestycje, takie jak np. remonty dróg, oświetlenie ulic, place zabaw, centra rekreacyjne, remonty szkół, przedszkoli, szpitali itp.
skuteczną pomoc gminy przy odzyskiwaniu należności za zaległe alimenty
nowe miejsca pracy dzięki ogólnemu rozwojowi Regionu
samorząd na plus
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
pomoc i edukację z zakresu skutecznego odzyskiwania należności od nierzetelnych kontrahentów
dogodne warunki rozwoju w regionie o ustabilizowanej sytuacji finansowej
samorząd na plus
DLA INWESTORÓW
sprzyjające miejsce inwestycji w prężnie rozwijającym się regionie o stabilnej sytuacji finansowej
pewność inwestowania w nowoczesnej, otwartej na innowacje gminie
Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, który udostępnia jej Uczestnikom narzędzia do skutecznego zarządzania finansami i promowania bezpieczeństwa finansowego.

PARTNERZY INICJATYWY:


samorząd na plus
samorząd na plus
samorząd na plus